Finadyne vet.

MSD Animal Health


Antirevmatikum og analgetikum, NSAID.

QM01A G90 (Fluniksin)INJEKSJONSVÆSKE 50 mg/ml til hest, storfe og svin: 1 ml inneh.: Fluniksinmeglumin tilsv. fluniksin 50 mg, fenol, trinatriumfosfatdodekahydrat, natriumedetat, natriumformaldehydsulfoksylat, propylenglykol, saltsyre, sterilt vann til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Nedsetter prostaglandinsyntesen. Analgetisk og antipyretisk effekt.
Absorpsjon: I.v. bruk: Effekt etter 15 minutter. Maks. effekt etter 2-6 timer. Effektvarighet er 24-30 timer.
Halveringstid: Hest: 1,6 timer etter i.v. injeksjon. Storfe: 2,5 timer etter i.v. injeksjon.
Utskillelse: Elimineres dels ved metabolisering i lever, dels ved utskillelse av uomdannet stoff gjennom nyrene.

Indikasjoner 

Hest: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener. Smerter ved kolikk og endotoksemi. Storfe: Aseptiske betennelser og smerter i knokler, ledd, leddbånd og sener, samt smerter ved endotoksemiske tilstander som f.eks. kolimastitt og forsøksvis ved forfangenhet. Svin: Som støtteterapi ved behandling av respirasjonslidelser, aseptisk artritt og mastitt-metritt-agalakti-(MMA) syndromet.

Kontraindikasjoner 

Ska ikke brukes ved alvorlige lever- og nyreskader.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaksjoner kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bør ikke brukes ved kroniske sykdommer i bevegelsesapparatet. Dyr med lesjoner i mage-tarmslimhinne bør ikke behandles. Ileusbetinget kolikk med dehydrering bør ikke behandles med preparatet.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av steroider og NSAID kan potensere ev. bivirkninger.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige hopper før effekten på disse er klarlagt. Det er ikke påvist negativ effekt på reproduksjonen hos laboratoriedyr. Skal ikke anvendes de siste 48 timer før kuen kalver. NSAID er kjent for å ha en tokolytisk effekt og kan forsinke fødsel ved å hemme prostaglandiner som er viktige for fødselsinduksjonen. Bruk i den tidlige postpartum-perioden kan forstyrre uterin involusjon og ekspulsjon av føtale membraner, som resulterer i tilbakeholdt placenta. Skal bare brukes de første 36 timer postpartum i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Behandlede dyr bør overvåkes med tanke på tilbakeholdt placenta.

Dosering 

Hest: 1,1 mg/kg (tilsv. 1 ml pr. 45 kg) i.v. 1 gang daglig i 2-5 dager. Storfe: 2,2 mg/kg (tilsv. 2 ml pr. 45 kg) i.v. eller i.m. 1 gang daglig i inntil 3 dager. Svin: Ved luftveislidelser: 2,2 mg/kg i.m. 1 gang i kombinasjon med valgt antibakteriell behandling. MMA-syndromet: 1,1-2,2 mg/kg i 1-3 dager profylaktisk. Aseptisk artritt: 2,2 mg/kg i 3 dager.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 1 døgn.
Slakt: Hest: 7 døgn. Storfe: 4 døgn. Svin: 21 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger

Finadyne vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
50 mg/ml hest, storfe og svin 50 ml (hettegl.) 549678 C
6 × 50 ml (hettegl.) 386601 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Finadyne vet. INJEKSJONSVÆSKE 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.06.2019


Sist endret: 11.09.2019