Drontal vet.

Vétoquinol
Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 230 mg/20 mg til katt: Hver tablett inneh.: Pyrantelembonat 230 mg, prazikvantel 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Pyrantel påvirker gastrointestinale nematoders nevromuskulære transmisjon ved stimulering av kolinerge nevroner og gir en spastisk paralyse av parasitten. Pyrantel har god effekt mot alle relevante nematoder (rundorm) som kan angripe katt. Prazikvantel absorberes hurtig og fordeles jevnt over parasittens kroppsoverflate. Parasittens integument skades kraftig, det blir en kontraksjon og paralyse av parasitten. Hurtig innsettende effekt hovedsakelig pga. prazikvantels påvirkning av parasittmembranens Ca2+-permeabilitet. Dette forårsaker en dysfunksjon av parasittens metabolisme. Prazikvantel har effekt mot bendelorm ved engangsadministrering, og virker mot voksne og umodne stadier av alle aktuelle typer cestoder (bendelorm).
Absorpsjon: Pyrantelembonat: Meget lav. Cmax (0,2 μg/ml) etter 2-4 timer. Prazikvantel: Cmax ved anbefalt dose etter ca. 90 minutter (0,296 μg/ml).
Halveringstid: Etter 6-8 timer gjenfinnes ikke pyrantel i serum.
Metabolisme: Prazikvantel: I lever.
Utskillelse: Pyrantel: <15% utskilles uomdannet eller som metabolitter i urin. Resten utskilles i feces. Prazikvantel: Primært via nyrene (70-80%). Resten utskilles i feces.

Indikasjoner 

Til behandling av blandingsinfeksjon forårsaket av rundorm og bendelorm som spolorm (Toxocara cati), hakeorm (Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense), bendelorm (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp., Joyeuxiella spp.).

Kontraindikasjoner 

Katter <6 uker.

Bivirkninger

Spyttsekresjon, kvalme og oppkast, balanseforstyrrelser og desorientering forekommer i svært sjeldne tilfeller. Reaksjonene er som regel milde, kortvarige og forbigående. Gastrointestinale reaksjoner kan skyldes fremmedproteiner produsert av døende ormer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Resistens hos parasitter overfor en gruppe anthelmintika kan oppstå etter hyppig og gjentatt bruk av et anthelmintikum fra den gruppen.

Interaksjoner 

Anthelmintisk effekt av både pyrantel (spastisk paralyse) og piperazin (nevromuskulær paralyse) kan motvirkes ved samtidig bruk.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

Normal engangsdose: 1 tablett pr. 4 kg kroppsvekt (tilsv. 57,5 mg pyrantelembonat og 5 mg prazikvantel/kg). Administrering: Gis direkte eller blandes i fôret. Kan deles (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

5 × anbefalt dose ble vel tolerert. Brekninger er sett ved enda høyere doser.

 

Pakninger

Drontal vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
230 mg/20 mg katt 2 stk. (blister) 383117 C
24 stk. (blister) 080447 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Drontal vet. TABLETTER 230 mg/20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.10.2020


Sist endret: 26.11.2020