Droncit vet.

Vétoquinol


Bendelormmiddel, anthelmintikum, isokinolinpyrazinderivat.

QP52A A01 (Prazikvantel)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 50 mg til hund og katt: Hver tablett inneh.: Prazikvantel 50 mg, laktose, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Absorberes meget hurtig via parasittens overflate og gir hurtig innsettende effekt. Påvirker parasittmembranens Ca2+-permeabilitet og gir kontraksjon og spastisk paralyse av parasittens muskulatur. Alvorlig skade på parasittens integument gir en dysfunksjon av parasittens metabolisme.
Absorpsjon: Hurtig, 75-100%. Tmax: Hund: 1-3 timer. Katt: Ca. 1 time.
Fordeling: Distribueres hurtig til alle vev.
Halveringstid: Hund: Ca. 1 time. Katt: Ca. 2,5 timer.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Ca. 80% via nyrer, resten via galle.

Indikasjoner 

Bendelorm hos hund og katt.

Bivirkninger

Ikke rapportert ved normal bruk. Meget god toleranse.

Rapportering av bivirkninger


Interaksjoner 

Prazikvantel kan gis samtidig med andre anthelmintika og med insekticider, samt valpesyke- og HCC-vaksine.

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og diegivende hunder og katter. Studier utført på hund, katt, rotte og kanin viser ingen embryotoksisk eller teratogen effekt ved orale doser på opptil 300 mg/kg.

Dosering 

Normaldose (engangsadministrering): 5 mg/kg kroppsvekt.

Vekt (kg)

Antall tabletter

<5

1/2

5-10

1

11-20

2

21-30

3

31-40

4

Ved infestasjoner med Diphyllobotrium sp. er dosen 40 mg/kg kroppsvekt (normaldose × 8). Lopper er mellomvert for en bendelormart (Dipylidium). Dersom det er lopper i besetningen, bør disse bekjempes samtidig. Administrering: Kan gis direkte eller blandes i fôret.

Overdosering/Forgiftning

Brekninger kan forekomme ved kraftig overdosering.

 

Pakninger

Droncit vet., TABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
50 mg hund og katt 2 stk. (blister) 425256 C
20 stk. (blister) 425272 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Droncit vet. TABLETTER 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.10.2020


Sist endret: 26.11.2020