QR/R RESPIRASJONSORGANER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Bromheksin
2 mg/kg hver 12. time per os (1).
1 mg/kg hver 12. time per os (1).
Slimløsende.
Difenhydramin
0,5-2 mg/kg hver 8.-12. time i.m., s.c., i.v. (2,3,4).
1 mg/kg hver 6.-8. time i.m., s.c., i.v. (1,3,4).
Ved anafylaktiske vaksinereaksjoner. Aktuelt preparat: Diphenhydramine inj.
Kodein
1-2 mg/kg hver 6.-12. time per os
(etter behov) (1,2).
Hostestillende.
Teofyllin
10 mg/kg hver 12. time per os
(1,2,4,7).
15-25 mg/kg hver 24. time per os (1,2,4,7). Gis om kvelden.
Bronkodilaterende. Kontraindikasjon: Alvorlig hjertesykdom. Forsiktighet ved arytmier, hypertensjon, magesår, nyre- og leversykdom. Preparat: Theo-Dur depottabletter. Minste tablett er 200 mg med delestrek, slik at det er mulig å gi 100 mg.