QN/N NERVESYSTEMET

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Acepromazin
1,25-2,5 mg/kg per os (6).
Plegicil vet. inj.: Små raser (<10 kg):
0,2-0,35 mg/kg i.m., i.v. (7).
Større raser (>10 kg):
0,15-0,3 mg/kg i.m., i.v. (7).
(Boxer 0,1 mg/kg)
Calmivet inj.:
0,25-0,5 mg/kg i.v., i.m. (6).
2,5 mg/kg per os (6).
Calmivet inj.:
0,25-0,5 mg/kg i.v., i.m. (6).
Sedasjon.
Preparater: Plegicil vet. inj.,
Calmivet inj. og tabletter
(spesielt godkjenningsfritak).
Alprazolam
0,02-0,05 (unntaksvis 0,1) mg/kg
hver 4.-12. time per os etter behov
(2,3,4).
Gis hvis mulig 30-60 minutter før
hendelse.
0,125-0,25 mg/katt hver
8.-24. time per os
(2,4).
Gis hvis mulig 30-60 minutter før hendelse.
0,0125-0,025 mg/kg hver 12.-24. time per os
(3).
NB! Doseringsintervall på 0,125-0,25 mg/kg
angitt i enkelte kilder representerer opptil tidobbel
dose og skal ikke brukes (3).
Akutt angst, korttidsbehandling av lydfobi hos hund, angstrelaterte lidelser, markeringsproblemer hos katt. Preparat: Xanor tabletter.
Diazepam
Status epilepticus:
0,5-1 mg/kg i.v. (2,3,4,5).
Behandlingen kan også gis rektalt.
Kan gjentas opptil 3 ganger i løpet av
en 24 timers periode (1,2). Hvis hunden går på fenobarbital bør dosen dobles.
Epilepsi: 0,25-1 mg/kg
hver 8.-12. time per os (1,2).
Status epilepticus:
0,5-1 mg/kg i.v. (2,4,5).
1 mg/kg rektalt. Kan gjentas opptil
3 ganger hvis nødvendig (1,2).
Status epilepticus. Epilepsi hos katt.
Rektaloppløsning finnes, men
injeksjonsvæske kan også brukes rektalt.
Fenobarbital
Se Felleskatalogtekst.
1-4 mg/kg hver 12. time per os
(2,3,4,5).
Vanlig startdose er 1-2 mg/kg
hver 12. time per os (2).
Epilepsi. Førstevalgspreparat.
Tramadol
1-5 mg/kg hver 6.-12. time per os
(3,4,5).
1-2 mg/kg hver 12. time per os
(1,2,3,4,5). Kan økes gradvis til
4 mg/kg hver 8.-12. time (4,5).
Ingen egnede preparater til katter og små hunder.