QL/L IMMUNMODULERENDE MIDLER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Azatioprin
2 mg/kg hver 24. time per os i 1-4 uker,
så 0,5-2 mg/kg hver 48. time (2,3,4,5,8).
Som supplement til prednisolon
ved immunbetingede sykdommer.
Full effekt kan ikke forventes før
etter 3-4 ukers behandling.
Klorambucil
0,1-0,2 mg/kg eller 2-6 mg/m2 hver
24.-48. time per os (2,3,4,5). Start med
0,2 mg/kg hver 24. time per os og reduser til laveste effektive dose.
Som supplement til prednisolon
ved immunbetingede sykdommer.