QH/H HORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, EKSKL. KJØNNSHORMONER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Desoksykorton
Se Felleskatalogtekst.
1,5-2,2 mg/kg hver 25. dag i.m.
(1,2,4,5,8).
Adrenokortikal insuffisiens
(mineralkortikoid erstatning).
Fludrokortison
0,01-0,02 mg/kg hver (12.)-24. time
per os (1,2,3,4,8).
Start med laveste dose og øk til
tilfredstillende effekt. Førstevalg er
Zycortal inj.
0,02 mg/kg hver 24. time per os.
I praksis 1 tablett à 0,1 mg/dag
(2,3,4,5,8).
Adrenokortikal insuffisiens
(mineralkortikoid erstatning).
Levotyroksinnatrium
Se Felleskatalogtekst.
0,05-0,1 mg/katt hver (12)-24. time per os
(2,3,8). Forthyron vet. tabletter er ikke
egnet til katter pga. for høy styrke.
Humanpreparater har mer egnet styrke.
Metylprednisolon (acetat)
1-2 mg/kg i.m.
Kan gjentas etter 1-3 uker (1,3,4,5).
10-20 mg/katt i.m (2,3,4,5) avhengig
av størrelse, tilstand og respons.
Kan gjentas etter 1-3 uker.
Antiinflammatorisk.
Aktuelt preparat: Depo-Medrol inj.