QG/G UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER

Aktiv substansHundKattIndikasjoner, kommentarer
Allopurinol
10-15 mg/kg hver 8. time per os (4 uker),
så 10-15 mg/kg hver 24. time (1,2,3,4).
Oppløsning av uratstein. Gunstig med alkalinisering av urin (pH 6,5-7). Diett med lavt innhold av puriner (lavprotein) er vesentlig for å redusere nydannelse av uratsteiner. Dosen reduseres ved nedsatt nyrefunksjon.
Betanekol
2,5-25 mg/hund hver 8. time per os
(1,2,3,4).
1,25-7,5 mg/katt hver 8. time per os
(1,2,3,4).
Blæreatoni med «overflow»-inkontinens. Ikke-obstruktiv urinretensjon. Preparater: Blant annet Myocholine tabletter (spesielt godkjenningsfritak).
Fenoksybenzamin
0,25 mg/kg hver 12. time per os
(1,2,4,7).
2,5 mg/katt hver 12. time initialt
(2,3,4,7). Kan økes til 7,5 mg/katt (3).
0,5-1 mg/kg hver 12. time i 5 dager
før evaluering av effekt (1).
Refleksdyssynergi. Preparat: Dibenzyran kapsler (spesielt godkjenningsfritak).
Fenylpropanolamin
Mikstur: 1-2 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,3,4,7).
Depottabletter: 2-4 mg/kg hver 24. time per os med mat (2).
Mikstur: 1-2 mg/kg hver 8.-12. time per os
(1,2,3,7).
Urininkontinens pga. uretralsfinkterhypotonus. Brukes med forsiktighet ved glaukom, prostatahypertrofi, diabetes, hypertensjon, hjerte-/karsykdom. Anbefales ikke ved drektighet. Til små hunder og forsøksvis til katt anbefales bruk av Propaline mikstur (spesielt godkjenningsfritak).
Kloprostenol
1-3 µg/kg hver 24. time s.c. (2,3,7)
med kabergolin 5 µg/kg hver 24. time per os i 7 dager (2).
5 µg/kg hver 24. time s.c. i 3 dager (2).
Støttebehandling ved åpen pyometra.
Metenamin (som hippurat)
500 mg/hund hver 12. time per os
(1,3,4). 10-20 mg/kg hver 8.-12. time per os. Rundes av til nærmeste 250 mg (2).
250 mg/katt hver 12. time per os
(1,2,4).
Antiseptisk behandling (forsøksvis) ved kronisk urinveisinfeksjon der tradisjonell behandling ikke har effekt. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon.