Domitor vet.

Orion


Analgetikum. Sedativ, α2-agonist.

QN05C M91 (Medetomidin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh: Medetomidinhydroklorid 1 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent og selektiv α2-agonist med både sentrale og perifere effekter. Inhiberer frigivning av transmittersubstans i noradrenerge nervebaner. Smerteimpulsene hemmes, bevissthetsgraden synker og smerteterskelen høynes.
Absorpsjon: Hurtig etter i.m. injeksjon, Tmax 15-30 minutter.
Fordeling: Vd 2,8-3,6 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin som konjugerte metabolitter, i noen grad i feces.

Indikasjoner 

Sedering og analgesi før undersøkelse, behandling og mindre kirurgiske inngrep. Kombinasjonsanestesi.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke gis til alvorlig syke dyr med hjertefeil, respirasjonslidelser eller nedsatt funksjon i lever/nyrer.

Bivirkninger

Effekten på perifere α2-reseptorer i blodkar gir vasokonstriksjon og initial blodtrykksøkning. Dette fører til senket hjertefrekvens, og blodtrykket vil i løpet av ca. 15 minutter synke til det opprinnelige eller litt under. Vasokonstriksjonen kan gi en blek eller svakt blåaktig farge på slimhinnene. Hos hund kan temporær og mild AV-blokk forekomme. Respirasjonsfrekvensen synker midlertidig og apné på opptil 50 sekunder kan forekomme. Lokale muskelrykninger forekommer hos enkelte individer. Kroppstemperaturen synker og blodsukkernivået er forhøyet hos begge dyrearter. Hos noen hunder (8-10%) og de fleste katter (60-70%) kan brekninger forekomme 2-10 minutter etter injeksjonen, hos en del katter også i oppvåkningsfasen. Lungeødem er rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Klinisk undersøkelse skal alltid utføres før bruk av legemidler til sedering og/eller generell anestesi. Brukes med forsiktighet til dyr med nedsatt allmenntilstand eller hjertefeil. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner.

Interaksjoner 

Effekten av andre sedativa og anestetika blir potensert, dosen av disse skal derfor reduseres med opp til 50-90% i kombinasjon med medetomidin.

Drektighet/Laktasjon

Bør ikke brukes under drektighet, da dette ikke er tilstrekkelig undersøkt.

Dosering 

Medetomidin bør gis fastende. Dosen kan gjentas ved behov. Hund: Sedering: 10-80 μg/kg (0,01-0,08 ml/kg) i.v., i.m. eller s.c., vanligvis brukes 40 μg/kg. Kombinasjon med tiobarbiturat-halotan: 10-40 μg/kg. Dosering etter kroppsoverflate gir lik grad av sedering uansett hundens størrelse. Katt: Sedering: 50-150 μg/kg (0,05-0,15 ml/kg) i.v., i.m. eller s.c., vanligvis brukes 80 μg/kg. Kombinasjonsanestesi med ketamin: 80-100 μg/kg (0,08-0,1 ml/kg) medetomidin og 5-7,5 mg/kg ketamin i.m.

Overdosering/Forgiftning

Effektene av medetomidin kan oppheves gjennom bruk av den spesifikke antidoten atipamezol. Overdosering medfører forlenget oppvåkningstid etter sedasjon/anestesi. I noen få tilfeller kan sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon oppstå, da bør oksygen administreres. Lang oppvåkningstid kan gi hypotermi.

Oppbevaring og holdbarhet 

Beskyttes mot frost. Åpnet flaske er holdbar i 3 måneder ved 25°C.

 

Pakninger

Domitor vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 015602 C
10 × 10 ml (hettegl.) 569830 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Domitor vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.09.2016


Sist endret: 25.09.2018