Denagard vet.

Elanco


Antibiotikum.

QJ01X Q01 (Tiamulin)INJEKSJONSVÆSKE 200 mg/ml til gris: 1 ml inneh.: Tiamulin 162,2 mg tilsv. tiamulinhydrogenfumarat 200 mg, etanol 50 mg, sesamolje til 1 ml.


OPPLØSNING 125 mg/ml til gris: 1 ml inneh.: Tiamulinhydrogenfumarat 125 mg, hjelpestoffer, renset vann til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Semisyntetisk derivat av pleuromutilin, som er et antibiotikum produsert av mikroorganismen Pleurotus mutilis.
Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk gjennom å hemme bakterienes proteinsyntese. Uttalt effekt mot Serpulina (Treponema) hyodysenteriae, Mycoplasma spp., stafylokokker, streptokokker og enkelte Gram-negative bakterier som Actinobacillus spp., Haemophilus spp. og Pasteurella spp. Aktiv mot obligat anaerobe mikroorganismer som inngår i svinedysenteris etiologi (Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium og Campylobacter).
Absorpsjon: Injeksjonsvæske: Raskt fra injeksjonsstedet. En dose på 10 mg/kg gir etter 2 timer maks. serumkonsentrasjon på ca. 0,6 μg/ml. Serumkonsentrasjoner over 0,1 μg/ml opprettholdes i ca. 20 timer. Oppløsning: Raskt og nesten fullstendig (ca. 90%) fra mage-tarmkanalen hos gris. En dose på 10 mg/kg gir maks. serumkonsentrasjon på 1 μg/ml etter ca. 2 timer. Serumkonsentrasjoner over 0,1 μg/ml opprettholdes ved tilførsel av ca. 5 mg tiamulin pr. kg kroppsvekt 2 ganger daglig.
Fordeling: Via blodbanene når tiamulin intracellulært i tarmepitelet i colon, som er predileksjonssted for Serpulina (Treponema) hyodysenteriae. Etter i.m. injeksjon med 10 mg/kg oppnås en konsentrasjon på 0,5 μg/g colonvev. MIC-verdier for tiamulin ligger i området 0,05-0,1 μg/ml for de fleste isolater av Serpulina (Treponema) hyodysenteriae. For øvrig oppkonsentreres tiamulin særlig i lungevev og bronkialepitel. Etter i.m. injeksjon av 10-15 mg/kg oppnås en konsentrasjon på 14,9-15,7 μg/g lungevev og 3,8-5,1 μg/g bronkialepitel. MIC-verdier for tiamulin ligger i området 0,02-0,62 μg/ml for Mycoplasma spp. og 0,8-8 μg/ml for Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae og Pasteurella multocida.
Utskillelse: Både i omdannet og uomdannet form via feces (2/3) og nyrer (1/3). Derved oppnås høy konsentrasjon av tiamulin og dets metabolitter i tarmlumen og feces. Feces utgjør den viktigste smittekilden for svinedysenteri.
Overgang i placenta: Passerer. Ved normale doser er det ikke påvist uheldig virkning på fostre.

Indikasjoner 

Gris: Injeksjonsvæske: Svinedysenteri. Pneumonier forårsaket av Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae og Pasteurella multocida. Artritt forårsaket av Mycoplasma hyosynoviae. Oppløsning: Svinedysenteri forårsaket av Brachyspira hyodysenteriae. Proliferativ enteropati forårsaket av Lawsonia intracellularis og spiroketal diaré forårsaket av Brachyspira pilosicoli.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes sammen med ionofor-polyeter antibiotika, f.eks. salinomycin, monensin og narasin. Ionofor-polyeter antibiotika skal ikke benyttes 7 dager før og 7 dager etter behandling med tiamulin.

Bivirkninger

Oppløsning: I enkelte sjeldne tilfeller er det sett hudreaksjoner under behandlingen, se Forsiktighetsregler.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Injeksjonsvæske: Skal ikke anvendes intravenøst. Oppløsning: Ved hudreaksjoner avbrytes behandlingen, dyrene skylles med vann, og bingen med gris som viser symptomer rengjøres og skylles. Behandling av gris mot proliferative enteropatier og spiroketale diaréer bør først starte når grisene begynner å vise kliniske symptomer, og infeksjonen er blitt verifisert ved bakteriologisk undersøkelse i besetningen. Profylaktisk behandling bør unngås, da det kan forhindre grisene i å utvikle immunitet, og dermed føre til risiko for reinfeksjon på et senere tidspunkt.

Interaksjoner 

Tiamulin nedsetter omsetningen av ionofor-polyeter antibiotika (f.eks. monensin, salinomycin og narasin) i leveren. Pga. disse stoffenes lave terapeutiske indeks, kan det ved samtidig behandling med tiamulin utvikles et akutt forgiftningssyndrom.

Dosering 

Gris: Injeksjonsvæske: Svinedysenteri: 10 mg/kg/dag tilsv. 1 ml/20 kg/dag i.m. i 1-3 dager. Det maksimale volumet som administreres i.m. på et injeksjonssted bør ikke overstige 10 ml. Behandlingen kan kombineres med Denagard vet. oppløsning i drikkevannet. Pneumoni: 15-25 mg/kg/ dag i.m. i 3-4 dager. Artritt: 10-15 mg/kg/dag i.m. i 3 dager. Oppløsning: Svinedysenteri: 5 ml oppløsning pr. 10 liter drikkevann i 5 dager. Alternativt 20 ml oppløsning/300 kg gris daglig. Proliferative enteropatier og spiroketale diaréer: 3-5 ml oppløsning pr. 10 liter drikkevann i 5-7 dager. Alternativt 20 ml oppløsning/300-500 kg gris daglig. I behandlingsperioden skal grisene bare ha adgang til vann med tiamulin. Dagsdosen bør deles i 2 porsjoner, og gis morgen og kveld. Konstant medisinering i behandlingsperioden via automatisk drikkevannsanlegg: Et doseringsapparat (medisinblander) koples til hovedvanntilførselen, og tilføres medisin fra en beholder med fortynnet tiamulinoppløsning. Eksempler på fortynning: Når doseringsapparatet er innstilt på 1%: 250 ml Denagard vet. oppløsning tilsettes 5 liter vann. Når doseringsapparatet er innstilt på 2%: 250 ml Denagard vet. oppløsning tilsettes 10 liter vann. Tiamulin utfelles ikke i doseringsapparatet.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Injeksjonsvæske: 22 dager etter i.m. administrering. Oppløsning: 4 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Bør ved lagring oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger og SPC

Denagard vet., INJEKSJONSVÆSKE:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
200 mg/mlgris100 ml (hettegl.)105151C

Denagard vet., OPPLØSNING:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
125 mg/mlgris1000 ml (plastflaske)103088C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.12.2015