Curaverm vet.

Jan F. Andersen A/S

Bredspektret anthelmintikum.

ATCvet-nr.: QP52A C13

 MIKSTUR 2,5% til sau og geit: 1 ml inneh.: Fenbendazol. 25 mg.


Egenskaper

Klassifisering: Fenbendazol hører til benzimidazolgruppen og har vermicid, larvicid og ovicid virkning på de fleste vanlig forekommende gastrointestinale nematoder. Er også virksom mot lungeorm og bendelorm.
Virkningsmekanisme: Hemmer karbohydratomsetningen hos nematoder og har neurotoksisk virkning hos cestoder.
Absorpsjon: I liten grad. Hurtigere hos enmavede enn hos drøvtyggere. Maks. plasmakonsentrasjon er 0,4 μg/ml etter 6-24 timer (5 mg fenbendazol/kg).
Halveringstid: 26 timer.
Metabolisme: Absorbert fenbendazol metaboliseres i lever. Hovedmetabolitt er metyl-5-(4 hydroksy-fenyltio)benzimidazol-2-karbamat som utskilles via urin.
Utskillelse: 40-50% via feces, ca. 10% via urin.

Indikasjoner 

Sau og geit: Kjønnsmodne og larvestadier av: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Chabertia ovina, Trichuris, Capillaria, Strongyloides, Dictyocaulus viviparus og D. filaria. Kjønnsmodne stadier av Moniezia hos lam.

Forsiktighetsregler 

Toleranse: 5000 mg/kg.

Dosering 

Løpe- og tarmnematoder, bendelorm: 5 mg/kg. Dette tilsv. 2 ml/10 kg. Muellerius capillaris: 1,25 mg/kg (1 ml/20 kg) daglig i 7 dager. Gjenta etter 1 måned.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 4 døgn.
Slakt: 14 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Bør oppbevares frostfritt. Frosset og opptint preparat har fullverdig anthelmintisk effekt, men kan tilstoppe doseringssprøyter pga. partikkelaggregasjon.

Sist endret: 16.09.2010


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.07.2015


 

Pakninger og SPC


Curaverm vet., MIKSTUR:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
2,5%sau og geit1000 ml 477505SPC_ICONC
2500 ml 477620SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.