Carepen vet.

Vetcare

Benzylpenicillinprokain.

ATCvet-nr.: QJ51C E09

 INTRAMAMMARIER, suspensjon 600 mg til storfe: Hver sprøyte (10 ml) inneh.: Benzylpenicillinprokain 600 mg (600 000 IE), metylparahydroksybenzoat (E 218), propylenparahydroksybenzoat (E 216), pionier MAA, lecitin, parafin.


Egenskaper

Klassifisering: Benzylpenicillin er et baktericid antibiotikum tilhørende betalaktamgruppen.
Virkningsmekanisme: Hemmer peptidoglukansyntesen hos grampositive bakterier. Streptokokker som forårsaker mastitt er normalt sensitive for penicillin. Staphylococcus aureus og koagulasenegative stafylokokker kan være betalaktamaseproduserende. Disse stammene er resistente overfor penicillin. Hos lakterende dyr er penicillin 1.-valget, også ved mastitter forårsaket av stafylokokker, med mindre det ved sensitivitetstester er konstatert at den patogene bakterien er resistent overfor penicillin. Hos friske dyr er én intramammarie tilstrekkelig til å opprettholde legemiddelkonsentrasjonen i melk over MIC-verdien (0,15 μg/ml) til penicillinfølsomme bakterier i minst 24 timer, selv ved utmelking hver annen time.
Absorpsjon: Penicillin absorberes i mindre grad fra juret. Ødem og eksudat fra melkekjertlene kan hemme fordelingen av penicillin i kjertelvevet. Det kan bety at det ikke oppnås tilstrekkelige konsentrasjoner i vevet.
Utskillelse: Penicillinet utskilles uendret med melken. 40% av preparatet elimineres med melken ved første utmelking og 10% ved annen melking. Systemisk absorbert penicillin utskilles via nyrene.

Indikasjoner 

Mastitt hos lakterende kyr, forårsaket av penicillinfølsomme bakterier. Som supplement til parenteral behandling med penicillin ved klinisk mastitt forårsaket av invasive bakterier, f.eks. S. aureus. Preparatet kan anvendes til drektige kyr.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for penicillin eller prokain.

Bivirkninger

Ved overfølsomhet for penicillin eller prokain kan ødem, hudforandringer og anafylaktiske sjokk opptre/forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Uhensiktsmessig bruk av preparatet kan øke forekomsten av resistens overfor penicillin. I enkelte geografiske områder eller i enkelte flokker er penicillinresistens mot S. aureus utbredt. Benzylpenicillin kan forårsake hypersensitivitetsreaksjoner ved hudkontakt og ved oralt inntak. Disse inkluderer utslett, oppsvulming av svelg, lepper og ansikt, samt åndenød. Legehjelp må straks oppsøkes ved disse symptomene.

Interaksjoner 

Den bakteriecide effekten av penicillin motvirkes ved samtidig behandling med bakteriostatisk virkende antibiotika som tetrasyklin og spiramycin.

Drektighet/Laktasjon

Preparatet kan anvendes til drektige dyr.

Dosering 

En engangssprøyte injiseres i melkekjertelen én gang daglig etter utmelking. For å oppnå en høyere konsentrasjon i vevet, anbefales samtidig parenteral administrering av penicillin, spesielt i tilfeller hvor infeksjonen er forårsaket av invasive bakterier, som f.eks. S. aureus. Etter injeksjon masseres spenen for å fordele preparatet jevnt. Kjertelen utmelkes hver annen time. Behandlingen gjentas i 3-5 dager.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 6 døgn.
Slakt: 3 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C.

Andre opplysninger 

Personer som er overfølsomme for penicillin eller andre betalaktamantibiotika, bør unngå berøring med preparatet.

Sist endret: 13.09.2012


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.06.2019


 

Pakninger og SPC


Carepen vet., INTRAMAMMARIER, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
600 mgstorfe5 × 10 g (intramammærsprøyte)001994SPC_ICONC
100 × 10 g (intramammærsprøyte)019403SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.