Calci-kêl vet.

Kela

Kalsiumglukonat.

ATCvet-nr.: QA12A A03

 INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20,8 mg Ca/ml til storfe og småfe: 1 ml inneh.: Kalsiumglukonat 232,57 mg tilsv. kalsium 20,8 mg, borsyre 64,15 mg, natriummetylparahydroksybenzoat (E 215) 1,14 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ved infusjon av kalsiumglukonat oppstår det umiddelbart en uttalt hyperkalsemi, deretter vil kalsiumnivået synke til normalt eller under normalt nivå i løpet av få timer til et 1/2 døgn.

Indikasjoner 

Paresis puerperalis og andre hypokalsemiske tilstander.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved hyperkalsemiske tilstander.

Bivirkninger

For rask infusjon kan gi hyperkalsemi (kan utløse hjerterytmeforstyrrelse/hjertestans).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelse opptrer må infusjonen avbrytes.

Interaksjoner 

Preparatet bør ikke gis sammen med hjerteglykosider, sympatomimetika, metylxantiner, aminoglykosider eller tetrasykliner.

Drektighet/Laktasjon

Erfaring etter omfattende bruk indikerer at en ikke kan forvente uønskede effekter på foster eller diende avkom ved behandling av mordyret.

Dosering 

1 ml/kg gis sakte i.v. (storfe 500 ml, småfe 50-75 ml.) Deler av dosen kan gis s.c. for å forlenge effekten. Dersom ny behandling er nødvendig kan denne gis 6 timer etter 1. dosering. Bør ikke blandes med andre preparater.

Tilbakeholdelsestider

Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Til engangsbruk, brukes umiddelbart etter åpning. Restinnhold kasseres.

Sist endret: 23.01.2017


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.11.2016


 

Pakninger og SPC


Calci-kêl vet., INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
20,8 mg Ca/mlstorfe og småfe12 × 100 ml (glassflaske)117929SPC_ICONC
12 × 500 ml (plastflaske)117937SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.