Borgal vet.

Ceva Santé Animale


Trimetoprim + sulfonamid.

QJ01E W13 (Sulfadoksin, Trimetoprim)INJEKSJONSVÆSKE til storfe, sau, geit, hest, gris og hund: 1 ml inneh.: Sulfadoxin. 200 mg, trimethoprim. 40 mg, corrig. q.s., aqua ad iniect. ad 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Antibakterielt middel med baktericid effekt på både grampositive og gramnegative bakterier. Resistensutvikling forekommer og kan være aktuell ved E. coli hos gris, samt Staphylococcus aureus hos hund. Serumkonsentrasjoner: Ved i.v. applikasjon av 10 mg sulfadoksin/kg og 2 mg trimetoprim/kg hos storfe, er konsentrasjonen 2 μg sulfadoksin/ml og 0,5 μg trimetoprim/ml i henholdsvis 24 timer og 5 timer.
Virkningsmekanisme: Sulfadoksin og trimetoprim hemmer to påfølgende prosesser i bakteriens folsyremetabolisme. Stoffene potenserer hverandre og man får baktericid virkning.
Proteinbinding: Sulfadoksin: Storfe 48-66%, gris ca. 45%. Trimetoprim: Storfe ca. 57%, gris ca. 50%.
Halveringstid: Plasma: Sulfadoksin: Storfe 10-15 timer, gris ca. 6 timer og småfe ca. 11 timer. Trimetoprim: Storfe og hest 2-4 timer, gris ca. 2 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene. Ikke-proteinbundet fraksjon passerer også over i melken.

Indikasjoner 

Infeksjoner hos storfe, sau, geit, hest, gris og hund forårsaket av mikroorganismer følsomme for trimetoprim og sulfadoksin, f.eks. luftveisinfeksjoner, nyre- og urinveisinfeksjoner, mage-tarminfeksjoner og metritt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke gis til dyr som tidligere har vist reaksjoner overfor sulfapreparater eller trimetoprim.

Bivirkninger

Hypersensitive reaksjoner som urticaria kan forekomme. Hos småfe er det rapportert om ukontrollert gange etter injeksjon. Lokal smertereaksjon kan observeres ved i.m. injeksjon, i.v. applikasjon bør derfor foretrekkes.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Drikkevann ad libitum bør være tilgjengelig i behandlingsperioden. Unngå å bruke preparatet ved lever- eller nyreskader.

Interaksjoner 

Sulfa-trimetoprim kan gi fatale arytmier hos hester som er sederte med detomidin eller halotan.

Drektighet/Laktasjon

I dyrestudier har høye doser sulfa-trimetoprim gitt misdannelse i fostre. I et studium på drektige purker ble det ikke funnet misdannelse i fostre etter 5 behandlinger med normal dose, i perioden 8-41 dager etter bedekning.

Dosering 

For alle dyreslag er dosen 15 mg av kombinasjonen (12 mg sulfadoksin + 3 mg trimetoprim) pr. kg 1 gang daglig, fortrinnsvis i.v. Dette tilsvarer 0,6 ml/10 kg. Behandlingen bør fortsette inntil 2 døgn etter symptomfrihet.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 3 døgn.
Slakt: 30 døgn ved i.m. inj., 10 døgn ved i.v. inj. eller peroral behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ved lave temperaturer kan oppløsningen utkrystallisere. Prosessen kan reverseres ved oppvarming av flasken. Holdbarhet etter anbrudd: 4 uker.

 

Pakninger

Borgal vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
storfe, sau, geit, hest, gris og hund 5 × 100 ml (hettegl.) 502070 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Borgal vet. INJEKSJONSVÆSKE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.01.2011


Sist endret: 09.11.2020