ATC-register

QDDERMATOLOGISKE MIDLER
QD07Kortikosteroider til dermatologisk bruk
QD07CKortikosteroider kombinert med antibiotika
QD07C CKortikosteroider, sterke, kombinert med antibiotika
QD07C C01Betametason og antibiotika
Isaderm vet. Dechra Veterinary Products A/S gel (+ fusidinsyre)