INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV) serotype Sp ≥1,5 ELISA-enheter, inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ≥10,7 log2 ELISA-enheter, Vibrio salmonicida ≥90 RPS, Vibrio anguillarum serotype O1 ≥75 RPS, Vibrio anguillarum serotype O2a ≥75 RPS, Moritella viscosa ≥5,8 log2 ELISA-enheter. Adjuvans: Parafin, lett flytende.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert virus- og bakterievaksine.
Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot infeksiøs pankreasnekrose, furunkulose, kaldtvannsvibriose, vibriose og vintersår. Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinering for de bakterielle antigenene og 608 døgngrader etter vaksinering med IPNV. Varighet av immunitet: Minst 18 måneder for de bakterielle antigenene. Ikke dokumentert for IPNV.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med IPNV (infeksiøs pankreasnekrose), Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) og Moritella viscosa (vintersår).

Bivirkninger

Oljeadjuvanser øker risikoen for bivirkninger etter vaksinering i form av sammenvoksninger og pigmenteringer i bukhulen. Vanligvis sees moderate forandringer som kan fjernes manuelt og som normalt ikke medfører nedklassing ved slakt. Forandringene har typisk et gjennomsnitt på Speilberg score ≤2 med en spredning i enkeltfisk fra 1-3. Mer omfattende forandringer (Speilberg score 4) kan forekomme, normalt hos <3% av vaksinert populasjon. Kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes til syk eller svekket fisk, fisk som får medisinsk behandling eller fisk som er under smoltifisering. Vaksinering skal ikke skje ved temperaturer <2,5°C eller >17°C. Vaksinering ved høye vanntemperaturer (≥17°C) eller av fisk under anbefalt vekt kan gi flere lokale reaksjoner. Feil vaksinering, stress eller dårlig hygiene kan gi flere bivirkninger. Personlig beskyttelsesutstyr som kanylebøyle bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Drektighet/Laktasjon

Fertilitet: Skal ikke brukes til stamfisk da mulig innvirkning på gyteevnen ikke er undersøkt.

Dosering 

0,1 ml pr. fisk >30 g. Fisken skal sultes i minst 2 døgn og bedøves før vaksinering. Administrering: Rist flasken godt før bruk. Kanylelengde og -diameter skal tilpasses fiskens størrelse. Injiseres intraperitonealt langs midtlinjen, ca. 1 bukfinnelengde foran bukfinnens basis. Påse at dosen er deponert i bukhulen før kanylen trekkes ut. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Overdose kan gi flere lokale reaksjoner.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Skal brukes innen samme dag etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger

Aquavac 6 vet., INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 500 ml (plastflaske) 560340 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Aquavac 6 vet. INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.07.2016


Sist endret: 10.08.2016