Antisedan vet.

Orion


Antagonist til deksmedetomidin/medetomidin.

QV03A B90 (Atipamezol)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Atipamezolhydroklorid 5 mg, meylparahydroksybenzoat (E 218), natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent og selektiv alfa2-reseptorblokker, som øker frigjøring og omsetning av noradrenalin både i CNS og det perifere nervesystem.
Absorpsjon: Hurtig etter i.m. administrering. Maks. CNS-konsentrasjon oppnås i løpet av 10-15 minutter.
Fordeling: Vd hos hund er 1-2,5 liter/kg etter i.v. og i.m. administrering.
Halveringstid: 1-2,6 timer ved i.v. og i.m. administrering.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever gjennom oksidasjon.
Utskillelse: Primært via urin.

Indikasjoner 

Oppheving av sedasjon/analgesi og reetablering av normal tilstand hos hund og katt etter bruk av deksmedetomidin eller medetomidin.

Bivirkninger

Oppkast eller sterk salivasjon, pesing og defekasjon i svært sjeldne tilfeller. Raskt forbigående hyperaktivitet og takykardi er observert hos et fåtall individer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke gis før tidligst 30-40 minutter etter at ketamin er gitt.

Interaksjoner 

Bruk av midler med stimulerende CNS-effekt potenserer effekten av atipamezol.

Dosering 

Hund: Samme volum (ml) som inngitt dose medetomidin eller deksmedetomidin 0,5 mg/ml, en femdel (1/5) av volumet (ml) gitt av deksmedetomidin 0,1 mg/ml. Normal tilstand gjenvinnes i løpet av 5-10 minutter. Katt: Halve volumet (ml) av inngitt dose medetomidin eller deksmedetomidin, 0,5 mg/ml, en tidel (1/10) av volumet (ml) gitt av deksmedetomidin 0,1 mg/ml. Normal tilstand gjenvinnes i løpet av 5-10 minutter. Administrering: Kan gis i.m., s.c. og i.v. I.m. injeksjon anbefales, da det vanligvis gir en jevn normalisering av tilstanden. Etter administrering bør dyret ligge i rolige omgivelser.

Overdosering/Forgiftning

Reversibel hyperaktivitet og takykardi. Vanligvis milde symptomer som går over i løpet av 2 timer uten behandling.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen. Åpnet flaske er holdbar i 3 måneder, ved høyst 25°C.

 

Pakninger

Antisedan vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml hund og katt 10 ml (hettegl.) 471953 C
10 × 10 ml (hettegl.) 569863 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Antisedan vet. INJEKSJONSVÆSKE 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.11.2016


Sist endret: 04.09.2018