INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,05 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ≥12,6 log2 ELISA-enheter, Vibrio anguillarum serotype O1 RPS ≥75, Vibrio anguillarum serotype O2a RPS ≥75, Vibrio salmonicida RPS ≥90, Moritella viscosa ≥10,7 log2 ELISA-enheter, lett flytende parafin, sorbitanoleat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert injeksjonsvaksine til fisk.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot furunkulose, kaldtvannsvibriose, klassisk vibriose og vintersår.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum serotype O1 og O2a (klassisk vibriose) og Moritella viscosa (vintersår). Immunitet er vist fra 520 døgngrader etter vaksinering. Varighet av immunitet: Minimum 12 måneder.

Bivirkninger

Mineralolje er forbundet med økt risiko for lokale reaksjoner i fisk i form av sammenvoksninger i bukhulen og pigmentering på indre organer. Svært vanlige (>1/10): Milde sammenvoksninger (gjennomsnittlig Speilberg score ca. 2) ble sett 21 dager etter vaksinering med dobbel anbefalt dose i laboratoriestudier. Ingen data fra feltstudier. Vaksinerester ble sett kort tid etter vaksinering i laboratoriestudier. Vanlige (>1/100 til <1/10): Melanisering i bukhulen ble sett 21 dager etter vaksinering med dobbel anbefalt dose i laboratoriestudier. Ingen data fra feltstudier.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Vaksiner kun frisk fisk. Skal ikke brukes ved vanntemperatur <3°C eller >18°C. Brukes fortrinnsvis ved vanntemperatur ≤15°C. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Beskyttelsesutstyr som kanylebøyle bør brukes ved manuell vaksinering. Utilsiktet selvinjeksjon kan gi sterk smerte og hevelse. Tap av affisert finger kan forekomme i sjeldne tilfeller dersom behandling ikke igangsettes omgående. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget/etiketten. Les pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Ingen informasjon. Det må avgjøres i det enkelte tilfelle om vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Potensiell effekt på gyteevnen er ikke undersøkt. Vaksinering av stamfisk skal bare gjøres i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær/fiskehelsebiolog.

Dosering 

0,05 ml pr. fisk med minimumsvekt på 25 g. Tilberedning/Håndtering: Vaksinen tempereres langsomt ved romtemperatur til 15-20°C, og blandes godt før bruk. Vaksinen skal bare brukes hvis den etter risting er en homogen, hvit til kremfarget emulsjon. Se pakningsvedlegg. Administrering: Vaksinen skal injiseres intraperitonealt langs midtlinjen, ca. én bukfinnelengde foran basis av bukfinnen. Det anbefales å sulte fisken i minst 48 timer før vaksinering. Fisk skal bedøves før vaksinering.

Overdosering/Forgiftning

Det er ikke sett andre bivirkninger enn de beskrevet under Bivirkninger etter administrering av dobbel dose.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av vaksinepose: 10 timer.

 

Pakninger

ALPHA JECT micro 5, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 500 ml (pose) 167812 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

ALPHA JECT micro 5 INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.10.2022


Sist endret: 21.10.2022