INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: Inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida RPS ≥80, Listonella (vibrio) anguillarum serotype O1 RPS ≥75, Listonella (vibrio) anguillarum serotype O2a, RPS ≥75, hjelpestoffer. Adjuvans: Flytende parafin.


Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert injeksjonsvaksine til fisk.
Virkningsmekanisme: Stimulerer aktiv immunitet mot Aeromonas salmonicida, Listonella (vibrio) anguillarum serotype O1 og Listonella (vibrio) anguillarum serotype O2a. Beskyttelse er dokumentert opptil 12 måneder. Resultater fra laboratoriestudier viser RPS60-verdier på >90% for de 3 antigenene i preparatet.

Indikasjoner 

Reduksjon av dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose) og Listonella (vibrio) anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) i atlantisk laks. Beskyttelse er dokumentert fra 450 døgngrader etter vaksinasjon.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Bivirkninger i form av sammenvoksninger og pigmentering forekommer. All vaksinert fisk forventes å utvikle bivirkninger, men alvorlighetsgraden varierer. Pigmentering i bukhulen forekommer ofte, mens pigmentering i muskler forekommer sjeldent. Vaksinasjon kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering (2-4 uker) og resultere i en forbigående reduksjon i veksthastighet (2-4 uker).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke brukes til fisk som allerede er vaksinert med denne vaksinen. Fisk med kliniske symptomer på sykdom skal ikke vaksineres. Skal ikke brukes ved vanntemperatur <3°C eller >18°C, fortrinnsvis 15°C eller lavere. Unngå vaksinering under smoltifisering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegget. Hvis personell ved uhell blir injisert med preparatet, skal legehjelp straks søkes.

Drektighet/Laktasjon

Fertilitet: Skal ikke brukes til fremtidig stamfisk da mulig innvirkning på gyteevne ikke er undersøkt.

Dosering 

Intraperitoneal injeksjon av 0,1 ml til atlantisk laks med minimumsvekt på 15 g. Se pakningsvedlegg.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering øker risikoen for utvikling av bivirkninger i form av sammenvoksninger, pigmentering, økt dødelighet og redusert vekst.

Tilbakeholdelsestider

0 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares og transporteres nedkjølt. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 8 timer.

 

Pakninger

ALPHA JECT 3000, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
atlantisk laks 500 ml (pose) 130772 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

ALPHA JECT 3000 INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.09.2012


Sist endret: 11.04.2011