Voltaren Ophtha Abak

Laboratoires Théa

Antiinflammatorisk middel.

ATC-nr.: S01B C03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 M01A B05
Diklofenak
 
PNEC: 32 μg/liter
Salgsvekt: 2 216,180033 kg
Miljørisiko: Bruk av diklofenak gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Diklofenak har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Diklofenak brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 21.08.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Diklofenaknatrium 1 mg, polyoksylert lakserolje, trometamol, borsyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Inhibering av miose ved kataraktoperasjoner. Forebygging av inflammasjon ved operasjon av katarakt og fremre øyesegment. Behandling av okulær smerte ved operasjon av fotorefraktær keratektomi de første 24 timer postoperativt.

Dosering

Inhibering av miose ved kataraktoperasjoner: Voksne: Preoperativt: 1 dråpe ≤5 ganger de siste 3 timene før operasjon.
Forebygging av inflammasjon ved operasjon av katarakt og fremre øyesegment: Voksne: Preoperativt: 1 dråpe ≤5 ganger de siste 3 timene før operasjon. Postoperativt: 1 dråpe 3 ganger straks etter operasjon, deretter 1 dråpe 3-5 ganger daglig. Behandlingstid >4 uker er ikke anbefalt.
Behandling av okulær smerte etter fotorefraktær kirurgi de første 24 timer postoperativt: Voksne: Preoperativt: 2 dråper ≤1 time før operasjon. Postoperativt: 2 dråper ≤1 time etter operasjon, deretter 4 dråper i løpet av 24 timer postoperativt.
Administrering: Pasienten må instrueres om å vaske hendene nøye før instillasjon, unngå kontakt mellom tuppen av dråpeflasken og øye/øyelokk, og å lukke flasken etter bruk. Pasienten skal også instrueres om å bruke nasolakrimal okklusjon og lukke øyelokkene i 2 minutter etter instillasjon, for å redusere systemiske bivirkninger og øke lokal aktivitet. For å unngå fortynning av virkestoffet ved samtidig bruk av andre øyedråper, vent 15 minutter mellom instillasjonene. Salve skal brukes sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere allergi, urticaria, akutt rhinitt eller astma utløst av diklofenaknatrium eller lignende legemidler som ASA eller andre NSAID.

Forsiktighetsregler

Skal ikke injiseres eller svelges. Skal ikke administreres ved peri- eller intraokulær injeksjon. Overfølsomhet: Kan i sjeldne tilfeller indusere allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske, selv uten tidligere eksponering. Behandlingen skal avsluttes ved hypersensitivitetsreaksjoner, som kløe og rødhet eller tegn som tyder på legemiddelallergi, spesielt astmaanfall eller plutselig hevelse i ansikt og hals. Hornhinnesykdom: NSAID, inkl. lokal bruk av diklofenak, forsinker re-epitelisering av hornhinnen, selv ved korttidsbruk. Det er uklart hvilke konsekvenser forsinket sårtilheling i hornhinnen har for hornhinnens kvalitet og risiko for infeksjoner. Topikale kortikosteroider bremser eller forsinker tilheling, og samtidig bruk av topikale NSAID kan øke risikoen ytterligere. Ved bruk av høye doser over lengre tid kan NSAID gi keratitt. Hos følsomme pasienter kan fortsatt bruk gi nedbrytning av epitel, tynnere hornhinne, hornhinneinfiltrater, -erosjon, -ulcerasjon og -perforasjon, som kan true synet. Pasienter med tegn på nedbrytning av hornhinneepitel skal umiddelbart avbryte bruken, og hornhinnens tilstand skal overvåkes nøye. Pasienter som gjennomgår komplisert øyekirurgi, har defekter i hornhinneepitel, diabetes mellitus, sykdom i øyets overflate (f.eks. tørt øyesyndrom), revmatoid artritt eller gjentatte øyeoperasjoner i løpet av kort tid, kan ha økt risiko for hornhinnebivirkninger. Øyeinfeksjon: Akutt øyeinfeksjon kan maskeres av lokal bruk av NSAID. NSAID har ingen antimikrobielle egenskaper. Ved øyeinfeksjon skal forsiktighet utvises ved bruk sammen med antiinfektiver. Følsomme personer: Astma kombinert med kronisk rhinitt, kronisk sinusitt og/eller nasal polypose gir økt insidens av allergiske manifestasjoner ved bruk av ASA og/eller NSAID. NSAID kan indusere økt disposisjon for blødning i øyevevet under operasjon, og preparatet bør brukes med forsiktighet ved predisposisjon for blødning eller samtidig behandling med legemidler som kan øke blødningstiden. Kryss-sensitivitetsreaksjoner med ASA og andre NSAID er mulig. Kontaktlinser: Bruk av kontaktlinser anbefales ikke i postoperativ periode etter kataraktoperasjoner. Pasienter bør derfor rådes til å ikke bruke kontaktlinser, med mindre legen finner det klart indisert. Hjelpestoffer: Inneholder polyoksylert lakserolje som kan gi hudreaksjoner (kontakteksem). Bilkjøring og bruk av maskiner: Forbigående synsubehag kan forekomme etter bruk, og pasienten bør unngå å kjøre eller bruke farlige maskiner inntil synet er normalisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes hvis nødvendig, i laveste dose og kortest mulig tid. Hemming av prostaglandinsyntese kan påvirke svangerskapsforløp og/eller embryo-/fosterutvikling og/eller postnatal utvikling negativt.
Amming: Kan brukes ved amming.
Fertilitet: Ukjent om fertilitet påvirkes.
Diklofenak

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Brennende følelse i øyet etter instillasjon, synsforstyrrelser etter instillasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kløe, erytem, fotosensitivitetsreaksjon. Immunsystemet: Overfølsomhet. Luftveier: Dyspné, forverret astma. Øye: Punktkeratitt, fortynning av hornhinnen, hornhinneulcerasjon. Ukjent frekvens: Hud: Urticaria, utslett, kontakteksem. Infeksiøse: Rhinitt. Luftveier: Hoste. Øye: Konjunktival hyperemi, allergisk konjunktivitt, øyelokksødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For diklofenak M01A B05

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer cyklooksygenase og har antiinflammatoriske og analgetiske egenskaper.
Absorpsjon: Maks. konsentrasjon i kornea og konjunktiva hos kanin etter 30 minutter. Diklofenak penetrerer inn i fremre kammer hos mennesker. Målbare plasmanivåer er ikke påvist etter bruk i øyet.
Halveringstid: Eliminasjonen er rask og nesten fullstendig etter 6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd: 8 uker. Inneholder ikke konserveringsmiddel. Multidosebeholder med filtermembran (0,2 µm) som beskytter mot mikrobiologisk kontaminasjon i bruksperioden.

Sist endret: 23.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Voltaren Ophtha Abak, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml10 ml (flaske)
384421
SPC_ICON-
-
116,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abak (abak®-system): Øyedråpeflaske med ABAK-system er en multidoseflaske uten konserveringsmidler som beskytter sitt innhold gjennom et filtermembran som forhindrer mikrobiell forurensning i bruksperioden.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

asa (acetylsalisylsyre): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cyklooksygenase (cox): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erosjon: Overflatisk sår.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.