Voltaren Ophtha Abak

Laboratoires Théa


Antiinflammatorisk middel.

S01B C03 (Diklofenak)ØYEDRÅPER, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Diklofenaknatrium 1 mg, polyoksylert lakserolje, trometamol, borsyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Inhibering av miose ved kataraktoperasjoner. Forebygging av inflammasjon ved operasjon av katarakt og fremre øyesegment. Behandling av okulær smerte ved operasjon av fotorefraktær keratektomi de første 24 timer postoperativt.

Dosering

Inhibering av miose ved kataraktoperasjoner: Voksne: Preoperativt: 1 dråpe ≤5 ganger de siste 3 timene før operasjon.
Forebygging av inflammasjon ved operasjon av katarakt og fremre øyesegment: Voksne: Preoperativt: 1 dråpe ≤5 ganger de siste 3 timene før operasjon. Postoperativt: 1 dråpe 3 ganger straks etter operasjon, deretter 1 dråpe 3-5 ganger daglig. Behandlingstid >4 uker er ikke anbefalt.
Behandling av okulær smerte etter fotorefraktær kirurgi de første 24 timer postoperativt: Voksne: Preoperativt: 2 dråper ≤1 time før operasjon. Postoperativt: 2 dråper ≤1 time etter operasjon, deretter 4 dråper i løpet av 24 timer postoperativt.
Administrering: Pasienten må instrueres om å vaske hendene nøye før instillasjon, unngå kontakt mellom tuppen av dråpeflasken og øye/øyelokk, og å lukke flasken etter bruk. Pasienten skal også instrueres om å bruke nasolakrimal okklusjon og lukke øyelokkene i 2 minutter etter instillasjon, for å redusere systemiske bivirkninger og øke lokal aktivitet. For å unngå fortynning av virkestoffet ved samtidig bruk av andre øyedråper, vent 15 minutter mellom instillasjonene. Salve skal brukes sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere allergi, urticaria, akutt rhinitt eller astma utløst av diklofenaknatrium eller lignende legemidler som ASA eller andre NSAID.

Forsiktighetsregler

Skal ikke injiseres eller svelges. Skal ikke administreres ved peri- eller intraokulær injeksjon. Overfølsomhet: Kan i sjeldne tilfeller indusere allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske, selv uten tidligere eksponering. Behandlingen skal avsluttes ved hypersensitivitetsreaksjoner, som kløe og rødhet eller tegn som tyder på legemiddelallergi, spesielt astmaanfall eller plutselig hevelse i ansikt og hals. Hornhinnesykdom: NSAID, inkl. lokal bruk av diklofenak, forsinker re-epitelisering av hornhinnen, selv ved korttidsbruk. Det er uklart hvilke konsekvenser forsinket sårtilheling i hornhinnen har for hornhinnens kvalitet og risiko for infeksjoner. Topikale kortikosteroider bremser eller forsinker tilheling, og samtidig bruk av topikale NSAID kan øke risikoen ytterligere. Ved bruk av høye doser over lengre tid kan NSAID gi keratitt. Hos følsomme pasienter kan fortsatt bruk gi nedbrytning av epitel, tynnere hornhinne, hornhinneinfiltrater, -erosjon, -ulcerasjon og -perforasjon, som kan true synet. Pasienter med tegn på nedbrytning av hornhinneepitel skal umiddelbart avbryte bruken, og hornhinnens tilstand skal overvåkes nøye. Pasienter som gjennomgår komplisert øyekirurgi, har defekter i hornhinneepitel, diabetes mellitus, sykdom i øyets overflate (f.eks. tørt øyesyndrom), revmatoid artritt eller gjentatte øyeoperasjoner i løpet av kort tid, kan ha økt risiko for hornhinnebivirkninger. Øyeinfeksjon: Akutt øyeinfeksjon kan maskeres av lokal bruk av NSAID. NSAID har ingen antimikrobielle egenskaper. Ved øyeinfeksjon skal forsiktighet utvises ved bruk sammen med antiinfektiver. Følsomme personer: Astma kombinert med kronisk rhinitt, kronisk sinusitt og/eller nasal polypose gir økt insidens av allergiske manifestasjoner ved bruk av ASA og/eller NSAID. NSAID kan indusere økt disposisjon for blødning i øyevevet under operasjon, og preparatet bør brukes med forsiktighet ved predisposisjon for blødning eller samtidig behandling med legemidler som kan øke blødningstiden. Kryss-sensitivitetsreaksjoner med ASA og andre NSAID er mulig. Kontaktlinser: Bruk av kontaktlinser anbefales ikke i postoperativ periode etter kataraktoperasjoner. Pasienter bør derfor rådes til å ikke bruke kontaktlinser, med mindre legen finner det klart indisert. Hjelpestoffer: Inneholder polyoksylert lakserolje som kan gi hudreaksjoner (kontakteksem). Bilkjøring og bruk av maskiner: Forbigående synsubehag kan forekomme etter bruk, og pasienten bør unngå å kjøre eller bruke farlige maskiner inntil synet er normalisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal kun brukes hvis nødvendig, i laveste dose og kortest mulig tid. Hemming av prostaglandinsyntese kan påvirke svangerskapsforløp og/eller embryo-/fosterutvikling og/eller postnatal utvikling negativt.
Amming: Kan brukes ved amming.
Fertilitet: Ukjent om fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hud
SjeldneErytem, fotosensitivitetsreaksjon, kløe
Ukjent frekvensKontaktdermatitt, urticaria, utslett
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Infeksiøse
Ukjent frekvensRhinitt
Luftveier
SjeldneAstmaeksaserbasjon, dyspné
Ukjent frekvensHoste
Øye
Mindre vanligeSynsforstyrrelser etter instillasjon, øyesvie etter instillasjon
SjeldneFortynnet kornea, kornealt sår, punktkeratitt
Ukjent frekvensAllergisk konjunktivitt, konjunktival hyperemi, øyelokksødem
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
ØyeSynsforstyrrelser etter instillasjon, øyesvie etter instillasjon
Sjeldne
HudErytem, fotosensitivitetsreaksjon, kløe
ImmunsystemetOverfølsomhet
LuftveierAstmaeksaserbasjon, dyspné
ØyeFortynnet kornea, kornealt sår, punktkeratitt
Ukjent frekvens
HudKontaktdermatitt, urticaria, utslett
InfeksiøseRhinitt
LuftveierHoste
ØyeAllergisk konjunktivitt, konjunktival hyperemi, øyelokksødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer cyklooksygenase og har antiinflammatoriske og analgetiske egenskaper.
Absorpsjon: Maks. konsentrasjon i kornea og konjunktiva hos kanin etter 30 minutter. Diklofenak penetrerer inn i fremre kammer hos mennesker. Målbare plasmanivåer er ikke påvist etter bruk i øyet.
Halveringstid: Eliminasjonen er rask og nesten fullstendig etter 6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd: 8 uker. Inneholder ikke konserveringsmiddel. Multidosebeholder med filtermembran (0,2 µm) som beskytter mot mikrobiologisk kontaminasjon i bruksperioden.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Voltaren Ophtha Abak, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml10 ml (flaske)
384421
-
-
116,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.02.2019