Viramune

Abacus Medicine


Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A G01 (Nevirapin)DEPOTTABLETTER 400 mg: Hver depottablett inneh.: Nevirapin 400 mg. Se for øvrig pakningsvedlegget.


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Viramune «Boehringer Ingelheim»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Viramune, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
400 mg 30 stk. (blister)
561768
H-resept
Byttegruppe
2452,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.09.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)