Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

ATC-nr.: J05A G01

  

Parallellimportert preparat

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J05A G01
Nevirapin
 
PNEC: 43 μg/liter
Salgsvekt: 11,7776 kg
Miljørisiko: Bruk av nevirapin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Nevirapin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Nevirapin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 18.04.2019) er utarbeidet av Boehringer Ingelheim.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DEPOTTABLETTER 400 mg: Hver depottablett inneh.: Nevirapin 400 mg. Se for øvrig pakningsvedlegget.


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Viramune «Boehringer Ingelheim»


Sist endret: 26.09.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Viramune, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg30 stk. (blister)
561768
SPC_ICONH-resept
Byttegruppe
2452,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

parallellimportert: Parallellimporterte legemidler er originallegemidler importert fra andre europeiske land der prisene er lavere enn i Norge. Et parallellimportert legemiddel inneholder akkurat samme virkestoff og i samme mengde og er ofte identiske med originallegemidlet, men kan ha en annen form, farge, hjelpestoff og preparatnavn enn originallegemidlet.