Vermox

McNeil


Anthelmintikum, middel mot nematoder.

P02C A01 (Mebendazol)MIKSTUR, suspensjon 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Mebendazol 20 mg, sukrose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumkarboksymetylcellulose, metylcellulose, metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumlaurylsulfat, propylparahydroksybenzoat (E 216), sitronsyremonohydrat, renset vann. Sukkerholdig. Banansmak.


TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Mebendazol 100 mg, natriumsakkarinat, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje (E 110).


Indikasjoner

Småmark (Enterobius/oxyuris), spolorm (Ascaris), piskeorm (Trichuris), hakeorm (Ancylostomum og Necator), trådorm (Strongyloides stercoralis). Forsøksvis ved bendelorm (Taenia spp.) og Echinococcus spp.
Reseptfri bruk: Behandling av småmark hos voksne og barn >2 år.

Dosering

Småmark: Voksne og barn >1 år: 1 tablett/5 ml. Behandlingen bør gjentas etter 2 uker. Hele husstanden bør behandles.
Spolorm, piskeorm, hakeorm og blandingsinfeksjoner: Voksne og barn >1 år: 1 tablett/5 ml morgen og kveld i 3 dager. Ved spolorm bør behandlingen gjentas etter 12-14 dager.
Bendelorm og strongyloides stercoralis: Voksne: 2 tabletter/10 ml morgen og kveld i 3 dager. Barn >1 år: 1 tablett/5 ml morgen og kveld i 3 dager.
Echinococcus spp.: Se spesiallitteratur.
Spesielle pasientgrupper: Barn <1 år: Preparatet bør ikke gis (se Forsiktighetsregler).
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Mikstur: Ristes godt før bruk. Tabletter: Svelges med litt væske. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Barn: Kramper hos barn, inkl. spedbarn <1 år, er rapportert i sjeldne tilfeller. Mebendazol bør bare gis til spedbarn dersom orminfeksjonen interfererer med barnets ernæringstilstand og normal fysisk utvikling. Svelgevansker: Til små barn og andre som ikke klarer å svelge tabletter bør mikstur vurderes. Ekinokokkose: Forsiktighet bør utvises ved langtidsbehandling med høye doser og samtidig alvorlig leversykdom og/eller benmargsdepresjon. Det bør gis tett oppfølging med hematologiske undersøkelser og lever- og nyrefunksjonsprøver. Seponering bør vurderes ved unormale verdier av klinisk betydning.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig behandling med cimetidin inhiberer metabolismen av mebendazol i lever. Dette medfører økte plasmakonsentrasjoner av mebendazol, spesielt ved langvarig behandling. Samtidig bruk av metronidazol bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Mebendazol har vist reproduksjonstoksiske effekter i dyreforsøk. Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt.
Amming: Mebendazol har lav systemisk absorpsjon. Små mengder går over i morsmelk. Forsiktighet bør utvises ved bruk under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensNøytropeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte
Mindre vanligeAbdominalt ubehag, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
Hud
Mindre vanligeUtslett
Ukjent frekvensAlopesi, angioødem, eksantem, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet (inkl. anafylaktisk og anafylaktoid reaksjon)
Lever/galle
Ukjent frekvensHepatitt, unormal leverfunksjonstest
Nevrologiske
SjeldneSvimmelhet
Ukjent frekvensKrampeanfall
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, diaré, flatulens, kvalme, oppkast
HudUtslett
Sjeldne
NevrologiskeSvimmelhet
Ukjent frekvens
Blod/lymfeNøytropeni
HudAlopesi, angioødem, eksantem, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet (inkl. anafylaktisk og anafylaktoid reaksjon)
Lever/galleHepatitt, unormal leverfunksjonstest
NevrologiskeKrampeanfall

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Følgende er sett i sjeldne tilfeller ved behandling med doser vesentlig høyere enn anbefalt, eller i lengre perioder om gangen: Alopesi, reversible forstyrrelser i leverfunksjonen, hepatitt, agranulocytose, nøytropeni og glomerulonefritt. Med unntak av agranulocytose og glomerulonefritt er disse bivirkningene også rapportert hos pasienter behandlet med standarddose mebendazol.
Symptomer: Tilfeldig overdose kan medføre abdominale kramper, kvalme, oppkast og diaré.
Behandling: Aktivt kull kan ev. gis. Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker lokalt i tarmlumen ved å påvirke cellulær tubulindannelse i parasittens tarm. Forstyrrer parasittenes glukoseopptak og energiomsetning i så stor grad at en autolytisk prosess inntreffer.
Absorpsjon: <10%. Tmax 2-4 timer. Utstrakt first pass-metabolisme.
Proteinbinding: 90-95%.
Fordeling: Vd: 1-2 liter/kg.
Halveringstid: 3-6 timer.
Metabolisme: Primært i lever. Plasmakonsentrasjonen av hovedmetabolittene (hydrolyserte og reduserte former av mebendazol) er høyere enn konsentrasjonen av mebendazol. Nedsatt leverfunksjon, nedsatt metabolisme og redusert galleutskillelse kan gi høyere plasmakonsentrasjoner av mebendazol.
Utskillelse: Mebendazol, de konjugerte formene av mebendazol og dets metabolitter gjennomgår til en viss grad enterohepatisk resirkulasjon og blir utskilt via nyrer og galle.

Pakninger uten resept

Inntil 30 ml mikstur og 6 stk. tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vermox, MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml30 ml
062058
-
-
*F

Vermox, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg6 stk. (blister)
062047
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.01.2018