Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 μg​/​dose: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2) 25 μg, fenol, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml.


Indikasjoner

Aktiv immunisering mot tyfoidfeber forårsaket av Salmonella enterica serovar typhi hos voksne og barn ≥2 år. Som med andre polysakkaridvaksiner kan antistoffresponsen være utilstrekkelig hos barn <2 år.

Dosering

Voksne og barn ≥2 år
1 dose (0,5 ml) gis minst 2 uker før mulig eksponering. Ved fortsatt risiko skal revaksinering foretas innen 3 år.
Tilberedning​/​Håndtering Ristes godt rett før bruk. Skal ikke blandes med andre vaksiner​/​legemidler da uforlikeligheter ikke er avklart. Oppbevares i romtemperatur i noen minutter før injeksjon.
Administrering Injiseres i.m. eller ev. s.c. Skal ikke administreres intravaskulært; påse at nålen ikke trenger inn i en blodåre.

Kontraindikasjoner

Kjent systemisk overfølsomhetsreaksjon for innholdsstoffene, eller en livstruende reaksjon etter tidligere administrering av vaksine med de samme innholdsstoffene. Overfølsomhet for spormengder av formaldehyd og kasein. Vaksinering må utsettes ved akutt febersykdom.

Forsiktighetsregler

Hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåkning må være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner eller besvimelse. Utvis forsiktighet ved trombocytopeni eller blødningssykdom, siden blødning kan oppstå ved i.m. injeksjon. Vaksinen beskytter ikke mot Salmonella paratyphi A eller B eller mot ikke-tyfoid Salmonella. Synkope (besvimelse) kan forekomme etter, eller til og med før vaksinering, spesielt hos ungdom, som en psykisk reaksjon på injeksjonen. Som med enhver vaksine, er det mulig at vaksinen ikke gir full beskyttelse for alle som får den. Før administrering skal mottaker eller omsorgsperson​/​formynder bli spurt om mottakerens personlige bakgrunn, nåværende helsetilstand og ev. bivirkninger etter tidligere immunisering. Immunogenisiteten til vaksinen kan bli redusert ved immunsuppressiv behandling eller immunsvikt, og utsettelse av vaksineringen til sykdommen​/​behandlingen er over anbefales. Vaksinering av personer med kronisk immunsvikt som f.eks. hiv-infeksjon anbefales, selv om antistoffresponsen kan være begrenset.

Interaksjoner

Kan gis samtidig med andre vaksiner (gulfeber, difteri, tetanus, poliomyelitt, rabies fremstilt på Vero-celler, meningitt A+C, hepatitt A og hepatitt B), men må gis i separate sprøyter og på forskjellige injeksjonssteder.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data, anbefales derfor ikke. Skal kun gis til gravide hvis absolutt nødvendig og etter risiko​/​nyttevurdering.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Vaksinen må gis med forsiktighet til ammende.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringVaksine fremstilt av Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi Ty 2.
VirkningsmekanismeBeskyttelse oppnås ca. 2-3 uker etter injeksjon og varer ca. 3 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartong for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Typhim Vi, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 μg​/​dose 10 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
028323

-

2 031,40 C

SPC (preparatomtale)

Typhim Vi INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 25 μg​/​dose

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

23.12.2020


Sist endret: 27.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)