Terra-Cortril Polymyxin B

Pfizer

Kortikosteroid, gruppe I (milde) + antibiotika.

ATC-nr.: S03C A04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØREDRÅPER: 1 ml inneh.: Hydrokortisonacetat 15 mg, oksytetrasyklinhydroklorid tilsv. oksytetrasyklin 5 mg, polymyxin B sulf. 10 000 IE, aluminiumtristearat, flytende parafin til 1 ml.


Indikasjoner

Preoperativt ved otitis media med perforasjon, sekresjon, granulasjoner. Postoperativt der en ønsker antibiotisk terapi samtidig som en vil dempe den betennelsesaktige reaksjonen. Otitis chronica, otitis externa, nevrodermatitter i øret.

Dosering

2-4 dråper i ytre øregang 3 ganger daglig.
Administrering: Til bruk i øret. Suspensjonen skal ristes før bruk. Kontakt mellom tubeåpning og ev. utflod fra øret bør unngås.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Øreinfeksjoner forårsaket av virus eller sopp. Langtidsbehandling ved perforert trommehinne.

Forsiktighetsregler

Overvekst av resistente mikroorganismer, spesielt candida og stafylokokker, kan forekomme, og pasienten bør observeres mht. dette. Skal brukes med forsiktighet ved fare for perforasjon av trommehinne, ved langvarig behandling bør pasienten følges nøye, og nytte-/risikovurdering mht. bivirkninger bør gjøres. Dyrestudier indikerer at glukokortikoider kan forsinke sårtilheling av perforert trommehinne, og ototoksisitet etter bruk av polymyxin B er påvist i dyreforsøk (begrensede humane data). Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. muligheten for økt fotosensibilitet. Synsforstyrrelser kan forekomme. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Bruk hos barn: Selv om det er lite trolig ved topikal bruk av lave doser, må en mulig risiko for systemisk effekt på tann- og skjelettutvikling tas i betraktning.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet og bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring med topikal bruk av steroider og tetrasykliner hos gravide er utilstrekkelig. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter av topikale kortikosteroider. Tetrasykliner gitt systemisk til gravide kan inkorporeres i benvev hos foster og forårsake misdannelser (redusert skjelettdannelse og benvekst, samt irreversible tannskader). Preparatet skal bare brukes under graviditet dersom fordelen vurderes å oppveie risikoen.
Amming: Kortikosteroider og tetrasykliner går over i morsmelk ved systemisk bruk, men det er ukjent hvor mye som går over etter lokal applikasjon. Det er ikke klarlagt om det kan gi skadelige effekter på barn som ammes. Preparatet bør ikke brukes under amming dersom ikke fordelen oppveier en mulig risiko.
Hydrokortison|Oksytetrasyklin|Polymyksin (hud, øye)

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
SjeldneAllergiske reaksjoner (inkl. kontaktdermatitt)
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
Maskering og spredning av infeksjoner. Overvekst av resistente bakterier eller sopp har forekommet ved bruk av kombinasjoner som inneholder steroider og antimikrobielle midler. Preparatet bør seponeres ved slike reaksjoner.
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
ØyeTåkesyn
Sjeldne
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner (inkl. kontaktdermatitt)
Maskering og spredning av infeksjoner. Overvekst av resistente bakterier eller sopp har forekommet ved bruk av kombinasjoner som inneholder steroider og antimikrobielle midler. Preparatet bør seponeres ved slike reaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B og tetrasykliner J01A

Egenskaper

Klassifisering: Kortikosteroid og en kombinasjon av et bredspektrumantibiotikum mot grampositive og gramnegative mikroorganismer og et antibiotikum mot gramnegative mikroorganismer.
Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk, kløestillende og antibakteriell virkning. Oksytetrasyklin har hovedsakelig bakteriostatisk effekt, med inhibering av mikroorganismens proteinsyntese. Kryssresistens mellom tetrasykliner er vanlig. Polymyxin B påvirker strukturen i bakteriemembranen og har baktericid effekt, utelukkende mot gramnegative bakterier (særlig effektivt mot Pseudomonas aeruginosa). Hydrokortison hemmer inflammatoriske prosesser relatert til allergi, infeksjon eller skade.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

Andre opplysninger

Kan gi gule flekker på tekstiler.

Sist endret: 24.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.04.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Terra-Cortril Polymyxin B, ØREDRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 ml (tube)
134890
SPC_ICON-
-
85,10C
15 ml (tube)
419648
SPC_ICON-
-
182,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

otitis externa (ekstern otitt, øregangsbetennelse): Betennelse i ytre øregang, inkl. øregangen, ørebrusken og trommehinnen.

otitis media (mellomørebetennelse, inflammasjon i mellomøret): Infeksjon i mellomørets slimhinner. Øreverk.