Terra-Cortril

Pfizer (Pfizer AS)


Kortikosteroid, gruppe I (milde) + antibiotikum.

D07C A01 (Hydrokortison, Oksytetrasyklin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

SALVE: 1 g inneh.: Hydrokortison 10 mg, oksytetrasyklinhydroklorid tilsv. oksytetrasyklin 30 mg, lettflytende paraffin, hvit vaselin.


Indikasjoner

Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende lidelser i hud og mucosa når manifest eller mistenkt infeksjon foreligger og lidelsen ikke kan behandles separat. Seboreisk eksem. Intertrigo.

Dosering

Appliseres direkte eller ved hjelp av kompress på det affiserte og rengjorte området 2-3 ganger daglig. Som vedlikeholdsbehandling er 1-2 daglige applikasjoner tilstrekkelig.
SeponeringBrå seponering ved bedring bør unngås.
Administrering Til bruk på huden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ulcus cruris og sårdannelser for øvrig. Hudinfeksjon forårsaket av ikke-følsomme bakterier, sopp eller virus (f.eks. tuberkulose, akutt herpes simplex, varicella, vaccinia).

Forsiktighetsregler

Overvekst av resistente mikroorganismer kan forekomme, spesielt Candida og Stafylokokker. Sees ikke rask effekt, bør annen behandling initieres. Ved hudirritasjon bør preparatet seponeres. Ved akutte purulente tilfeller kan steroider maskere infeksjon eller forsterke eksisterende infeksjon. Synsforstyrrelser kan forekomme. Ved symptomer som tåkesyn​/​andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Preparatet skal ikke brukes i og omkring øynene pga. risiko for glaukomutvikling. Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling pga. muligheten for økt fotosensibilitet. Bruk hos barn: Selv om det er lite trolig ved topikal bruk av lave doser, må en mulig risiko for systemisk effekt på tann- og skjelettutvikling tas i betraktning hos spedbarn og barn ≤8 år. Ved behandling av store hudområder og ved okklusjonsbehandling vil systemisk absorpsjon av kortikosteroidet øke, spesielt hos spedbarn og barn.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring med topikal bruk av steroider og tetrasykliner hos gravide er utilstrekkelig. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter av topikale kortikosteroider. Tetrasykliner gitt systemisk til gravide kan inkorporeres i benvev hos foster og forårsake misdannelser (redusert skjelettdannelse og benvekst, samt irreversible tannskader). Preparatet skal bare brukes under graviditet dersom fordelen vurderes å oppveie risikoen. Preparatet skal ikke brukes på store hudområder over lengre tid.
AmmingKortikosteroider og tetrasykliner går over i morsmelk ved systemisk bruk, men hvor mye som går over ved topikal bruk er ukjent. Det er ikke klarlagt om det kan gi skadelige effekter på barn som ammes. Preparatet bør ikke brukes under amming dersom ikke fordelen oppveier en mulig risiko. Behandling av store hudområder over lengre tid og innsmøring på brystene må i tilfelle unngås.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringKortikosteroid og bredspektret antibiotikum mot grampositive og gramnegative bakterier.
VirkningsmekanismeAntiinflammatorisk, karkontraherende, kløestillende og antibakteriell virkning. Oksytetrasyklin hovedsakelig bakteriostatisk med inhibering av mikroorganismens proteinsyntese. Kryssresistens mellom tetrasykliner er vanlig.
AbsorpsjonKan absorberes, se Bivirkninger.

 

Pakninger, priser og refusjon

Terra-Cortril, SALVE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
15 g
445692

-

130,90 C

SPC (preparatomtale)

Terra-Cortril SALVE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

27.04.2018


Sist endret: 04.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)