Tears Naturale

Alcon (Alcon Nordic A/S)


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Dekstran, Hypromellose)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER: 1 ml inneh.: Dekstran 70 1 mg, hypromellose 3 mg, polidroniumklorid, boraks, natriumklorid, kaliumklorid, natriumhydroksid og/eller saltsyre, renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1-2 dråper i det/de berørte øyet/øynene 3-4 ganger daglig. Kan brukes med kontaktlinser.
Administrering Til okulær bruk. Dersom det skal brukes mer enn ett legemiddel lokalt i øyet, skal disse gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal brukes sist.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, vedvarende rødme eller irritasjon i øynene, eller hvis disse tilstander forverres eller vedvarer, skal bruken stoppes og lege kontaktes. Hvis oppløsningen forandrer farge eller blir grumsete skal den ikke brukes.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

KlassifiseringTåresubstitutt.
VirkningsmekanismeDekstran 70 og hypromellose virker sammen med tårene fuktende og beskyttende på kornea ved at de danner et lag på korneas overflate. Dette laget opprettholdes ved absorpsjon. Preparatet øker tårefilmens stabilitet gjennom fysiologisk blanding, slik at det dannes en lubrikant for kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Åpnet flaske skal kastes innen 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Tears Naturale, ØYEDRÅPER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 ml (plastflaske)
044354

Blå resept

* F

SPC (preparatomtale)

Tears Naturale ØYEDRÅPER

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2018


Sist endret: 07.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)