Tears Naturale

Alcon


Kunstig tårevæske.

S01X A20 (Dekstran, Hypromellose)ØYEDRÅPER: 1 ml inneh.: Dekstran 70 1 mg, hypromellose 3 mg, polidroniumklorid, boraks, natriumklorid, kaliumklorid, natriumhydroksid og/eller saltsyre, renset vann.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av tørre øyne.

Dosering

1-2 dråper i det/de berørte øyet/øynene 3-4 ganger daglig. Kan brukes med kontaktlinser.
Administrering: Til okulær bruk. Dersom det skal brukes mer enn ett legemiddel lokalt i øyet, skal disse gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal brukes sist.

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved hodepine, øyesmerter, synsforandringer, vedvarende rødme eller irritasjon i øynene, eller hvis disse tilstander forverres eller vedvarer, skal bruken stoppes og lege kontaktes. Hvis oppløsningen forandrer farge eller blir grumsete skal den ikke brukes.

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes under graviditet og amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Øye
Svært vanligeTåkesyn
VanligeFølelse av fremmedlegeme i øyet, tørre øyne, unormal følelse i øyet, øyelokksykdom, øyeubehag
Mindre vanligeKløe i øyet, okulær hyperemi, øyeirritasjon
Ukjent frekvensRennende øyne, skorpedannelse på øyelokket, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyelokkserytem, øyesmerte
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
ØyeTåkesyn
Vanlige
ØyeFølelse av fremmedlegeme i øyet, tørre øyne, unormal følelse i øyet, øyelokksykdom, øyeubehag
Mindre vanlige
NevrologiskeHodepine
ØyeKløe i øyet, okulær hyperemi, øyeirritasjon
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhet
ØyeRennende øyne, skorpedannelse på øyelokket, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyelokkserytem, øyesmerte

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Tåresubstitutt.
Virkningsmekanisme: Dekstran 70 og hypromellose virker sammen med tårene fuktende og beskyttende på kornea ved at de danner et lag på korneas overflate. Dette laget opprettholdes ved absorpsjon. Preparatet øker tårefilmens stabilitet gjennom fysiologisk blanding, slik at det dannes en lubrikant for kornea.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Åpnet flaske skal kastes innen 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tears Naturale, ØYEDRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 ml (plastflaske)
044354
Blå resept
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2018