Substansregister

Substans: Ziprasidon


ATC-koder: N05A E04


Preparater som inneholder denne substansen:

Zeldox «Orifarm» kaps.
Ziprasidon «Actavis» kaps.