Substansregister

Substans: Vinblastin


ATC-koder: L01C A01


Preparater som inneholder denne substansen:

Velbe «PharmaCoDane» pulv. til inj.