Substansregister

Substans: Verteporfin


ATC-koder: S01L A01


Preparater som inneholder denne substansen:

Visudyne «Cheplapharm» pulv. til inf.