Substansregister

Substans: Vardenafil


ATC-koder: G04B E09


Preparater som inneholder denne substansen:

Levitra «Bayer Pharma AG» tabl.