Substansregister

Substans: Trastuzumab


ATC-koder: L01X C03


Preparater som inneholder denne substansen:

Herceptin «Roche» inj., pulv. til kons. til inf.