Substansregister

Substans: Tegafur


ATC-koder: L01B C53


Preparater som inneholder denne substansen:

Teysuno «Nordic Drugs» kaps.