Substansregister

Substans: Talidomid


ATC-koder: L04A X02


Preparater som inneholder denne substansen:

Thalidomide Celgene «Celgene» kaps.