Substansregister

Substans: Sølvsulfadiazin


ATC-koder: D06B A01


Preparater som inneholder denne substansen:

Flamazine «2care4» krem
Flammazine «Orifarm» krem