Substansregister

Substans: Siltuksimab


ATC-koder: L04A C11


Preparater som inneholder denne substansen:

Sylvant «EUSA Pharma» pulv. til kons. til inf.