Substansregister

Substans: Rotavirus, levende svekket


ATC-koder: J07B H01


Preparater som inneholder denne substansen:

Rotarix «GlaxoSmithKline» mikst.