Virkestoffregister


Virkestoff: Raloksifen


ATC-koder: G03X C01

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Evista «Orifarm» tabl.