Substansregister

Substans: Proksymetakain


ATC-koder: S01H A04


Preparater som inneholder denne substansen:

Alcaine «Alcon» øyedråper