Substansregister

Substans: Pomalidomid


ATC-koder: L04A X06


Preparater som inneholder denne substansen:

Imnovid «Celgene» kaps.