Substansregister

Substans: Ofatumumab


ATC-koder: L01X C10


Preparater som inneholder denne substansen:

Arzerra «Novartis» kons. til inf.