Substansregister

Substans: Meropenem


ATC-koder: J01D H02


Preparater som inneholder denne substansen:

Meropenem Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulv. til inf./inj.