Substansregister

Substans: Manganglukonat


ATC-koder: B05X A31


Preparater som inneholder denne substansen:

Junyelt «Aguettant» kons. til inf.
Nutryelt «Aguettant» kons. til inf.