Substansregister

Substans: Lutetium (177Lu) oksodotreotid


ATC-koder: V10X X04


Preparater som inneholder denne substansen:

Lutathera «Advanced Accelerator Applications» inf.