Substansregister

Substans: Larotrektinib


ATC-koder: L01X E53


Preparater som inneholder denne substansen:

Vitrakvi «Bayer AG» mikst.