Virkestoffregister


Virkestoff: Lamotrigin


ATC-koder: N03A X09

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Lamictal «GlaxoSmithKline» dispergerbare/tyggetabl.