Substansregister

Substans: Kromklorid


ATC-koder: B05X A31


Preparater som inneholder denne substansen:

Addaven «Fresenius Kabi» kons. til inf.