Substansregister

Substans: Kortison


ATC-koder: H02A B10


Preparater som inneholder denne substansen:

Cortison «Takeda» tabl.