Substansregister

Substans: Koriongonadotropin


ATC-koder: G03G A01


Preparater som inneholder denne substansen:

Pregnyl «MSD» pulv. og væske til inj.