Virkestoffregister


Virkestoff: Koagulasjonsfaktorer, humane


ATC-koder: B05A A02

Legemidler som inneholder dette virkestoffet:

Octaplasma «Octapharma» inf.