Substansregister

Substans: Koagulasjonsfaktor VIIa


ATC-koder: B02B D08


Preparater som inneholder denne substansen:

NovoSeven «Novo Nordisk» pulv. og væske til inj.